Strateginio suderinimo sesija

Dažna pokyčių iniciatyvų klaida yra tai, kad atskiri organizacijos padaliniai ir darbuotojai skirtingai supranta pokyčio priežastis, naudą, tikslus. Žmonėms trūksta bendros pokyčio vizijos, arba ji sukuriama per vėlai, kai jau kiekvienas būna susidaręs savo asmeninę nuomonę apie pokytį. Prosci gerosios praktikos tyrimai rodo, kad projektai dažniau pasiekia tikslus, laikosi nustatyto tvarkaraščio ir biudžeto, jei yra aiškiai susieti su konkrečiais organizacijos tikslais, strategijomis ir rezultatais.

Ši profesionaliai vedama sesija padeda svarbiausioms suinteresuotoms šalims sukurti ir įgyvendinti veiksmingą organizacijos gebėjimų stiprinimo strategiją, pagrįstą pokyčių valdymo brandos analize, strateginiais tikslais ir valdymo planu.

  • Organizacijoms, kurios siekia sustiprinti savo gebėjimus valdyti pokyčius
  • Pokyčių projektų savininkams ir rėmėjams, svarbiausiems įtakos lyderiams, funkciniams vadovams
  • Vadovų komandoms
  • Sukursite bendrą pokyčio ir jo valdymo gebėjimų viziją, susietą su Jūsų organizacijos strategija
  • Nustatysite Jūsų organizcijos pokyčių valdymo gebėjimų stiprinimo tikslus ir uždavinius
  • Išanalizuosite esamą organizacijos pokyčių valdymo situaciją ir suformuluosite siekiamą situaciją
  • Apibrėšite efektyviam pokyčių valdymo procesui reikalingus vaidmenis ir atsakomybes

Turite idėjų?

Susisiekime

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn