Darbuotojų sauga ir sveikata: mūsų parnešimas Lietuvos DSS konferencijoje

Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Apie tai, kokios yra šiuolaikinės tendencijos, kuriant DSS vertę organizacijoms, UAB „Change Partners“ konsultantas Valdas Underis pasakojo didžiausioje Lietuvoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017“ konferencijoje Kaune ir Vilniuje.

DSS lyderystė

Pristatant savo pranešimą daugiau nei 700 dalyvių, Valdas Underis palietė DSS lyderystės klausimą, kurios metu darbuotojai siekia teigiamų pokyčių saugai ir sveikatai, darydami socialinę įtaką kitiems žmonėms.

Kuo gi yra naudinga DSS lyderystė? Kaip paaiškina UAB „Change Partners“ konsultantas Valdas Underis, darbuotojų saugos ir sveikatos lyderystė didina produktyvumą ir verslo tęstinumą bei gerina reputaciją partnerių, klientų ir darbuotojų akyse. Statistika rodo, kad DSS lyderystė taip pat 86% pagerina saugią darbuotojų elgseną.

“Darbuotojų apsauga nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos problemų yra ne tik teisinė ir etinė pareiga, bet ir įmonės augimo ir klestėjimo garantija. Pavyzdžiui, teisinga darbuotojų saugos ir sveikatos lyderystė padeda 30 % sumažinti draudimo įmokas,” – pabrėžia Valdas.

3 žingsniai

Įmonės, norėdamos iš tikrųjų gauti lyderystės DSS srityje teikiamą naudą, gali pradėti nuo 3 paprastų žingsnių. Pirmas, esminis žingsnis, yra pasitikėjimo stiprinimas – užtikrinkite, kad vadovai nuolat apsilankytų jūsų organizacijos žemiausios grandies darbuotojų darbo vietose ir su jais aptartų DSS problemas ir jų sprendimo būdus.

Antras žingsnis – įsipareigojimo stiprinimas. Kaip pasakoja Valdas Underis, šiuolaikiniai darbdaviai jau suprato, kad naudinga ne tik laikytis įstatymuose nustatytų įsipareigojimų, bet daryti dar daugiau. Jie kasdien skatina darbuotojus aktyviai dalyvauti rūpinantis sveikata ir sauga bei įtraukia juos į papildomus pasitarimus, pavyzdžiui, darbo grupes, nagrinėjančias konkrečias temas.

Galiausiai, yra nemažiau svarbu įtraukti darbuotojus į DSS iniciatyvas. Be paskutinio žingsnio, įsitikinęs Valdas Underis, vadovybės iniciatyvos nebūtų sėkmingos, nes pokyčiams darbo saugos klausimais yra svarbus abipusis procesas – darbuotojų įtraukimas ir jų konstruktyvus dalyvavimas.

Atviro dialogo magija

Konferencijos metu p. Underis taip pat pasidalino įžvalgomis apie tai, kaip padėti vadovams stiprinti įsipareigojimą. Visų pirma, nueikite drauge su vadovais į darbo vietas ir pastebėkite, kaip jie teikia grįžtamąjį ryšį darbuotojams. Skatinkite vadovus teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, pradedant nuo teigiamų dalykų.

„Bet svarbiausia, išmokykite vadovus įtraukti į atvirą dialogą apie DSS, kas leis nuodugniai sužinoti visus rūpimus darbo saugos klausimus,“ – pataria UAB „Change Partners“ konsultantas.

Baigdamas savo pranešimą, Valdas Underis pateikė kelias rekomendacijas konferencijos dalyviams. Anot jo, svarbu pasiteirauti darbuotojų, kaip jie patys nori būti įtraukti į DSS.

„Praveskite aukščiausio lygio vadovams DSS vizijos kūrimo sesiją. Tik dėl atviro bendravimo, geros lyderystės, aktyvaus darbuotojų dalyvavimo ir pažangaus už prevenciją atsakingų padalinių požiūrio įmonėms pavyks suderinti saugos principus darbe,” – reziumuoja Valdas Underis.

ChangePartners_logo+CVI_08

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Paskutinės naujienos