Įtraukimas ir dialogas

Didelė dalis naujų perspektyvių strategijų ir naujovių nėra įgyvendinamos dėl to, kad darbuotojai per mažai įtraukiami į jų kūrimą ir aptarimą. Tyrimais nustatyta, kad tik 14% darbuotojų yra motyvuoti įgyvendinti įmonės strategiją, o tai jau yra akivaizdus nepakankamo įsitraukimo ženklas.

Žmonės palankiau priima naujas idėjas, ir įvairios tobulinimo inciatyvos yra sėkmingesnės, jei skirtingų organizacijos lygių ir padalinių darbuotojai yra įtraukiami į jas nuo pat pradžių.

Mes sukūrėme unikalius dialogo metodus, kurie padeda įtraukti žmones į bet kokį pokyčių procesą. Paskaitykite apie tai čia.

Paklauskite savęs:

  • Kokius rezultatus pasiekėme paskutinį kartą, kai bandėme įtraukti darbuotojus į organizacijos veiklos gerinimą
  • Kaip galime įtraukti žmones efektyviau?
  • Kiek vertingų pasiūlymų mes gauname iš savo darbuotojų per dieną, mėnesį, metus?
  • Kiek iš jų yra realiai įgyvendinti?
  • Kokias dialogo skatinimo ir įtraukimo priemones naudoja mūsų vadovai, kasdien bendraudami su darbuotojais?

dialogue

Šie klausimai Jums aktualūs? Norite užduoti savo klausimą?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn