Pasirengimo pokyčiams vertinimas

Pasirengimo pokyčiams vertinimas padeda suprasti visos organizacijos arba atskiro padalinio gebėjimus ir motyvaciją keistis. Vertinimo metu surinktos informacijos analizė padeda suprasti, kuriame pokyčio etape yra organizacijos darbuotojai ir ką vadovai gali padaryti, kad pokytis vyktų efektyviau. Pasirengimo vertinimą galime derinti su pokyčių valdymo mokymais, koučingo sesijomis vadovams ir darbuotojams.

Vertinimo ataskaita parodo:

  • Kokios yra svarbiausios pokyčio įgyvendinimo rizikos ir sėkmės veiksniai?
  • Kuriuose pokyčio etapuose yra visa organizacija, jos padaliniai, atskiri darbuotojai?
  • Kiek skiriasi atskirų padalinių, darbuotojų pasirengimo pokyčiui lygis?
  • Kiek skiriasi vadovų ir darbuotojų pasirengimo pokyčiui lygis?
  • Kokias žinias, gebėjimus būtina sustiprinti, norint sėkmingai įgyvendinti pokytį?

Paklauskite savęs:

  • Kaip mes kuriame darbuotojų motyvaciją pokyčiams organizacijoje?
  • Kur galiu gauti išteklius pagalbą sėkmingam pokyčiui, jei pats visą dėmesį turiu skirti dabartinei veiklai?

Šie klausimai Jums aktualūs? Norite užduoti savo klausimą?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn