Priemonės

Prosci naudojamos organizacijos vystymo priemonės yra išsamiai ištyrinėtos ir patikrintos praktikoje, todėl jos padeda didinti Jūsų pokyčių projektų efektyvumą, geriau valdyti pokyčių procesą, įvertinti projekto būklę, atsižvelgiant į gerosios praktikos pasiekimus, vizualizuoti rezultatus ir dar daugiau.

Keletas populiariausių įrankių pavyzdžių:

  • Practitioner eToolkit: pokyčių specialistui sukurtos išsamios nuorodos ir priemonės, kurios padės suplanuoti ir įgyvendinti pokyčius organizacijoje
  • ECM Roadmap toolkit: padeda sukurti visoje organizacijoje bendrą požiūrį į pokyčių valdymą
  • Manager toolkit: išsamios nuorodos ir priemonės vadovams, padedančios planuoti ir įgyvendinti pokyčius savo komandose
  • Change Scorecard: padeda nustatyti pokyčių projekto sėkmės kriterijus, stebėti ir vertinti juos atitinkančius rodiklius
  • PCT Analyzer: padeda įvertinti ir valdyti pokyčių projektų būklę
  • eBest Practices Audit: padeda suderinti pokyčių projektus su gerąja pasauline praktika
  • ADKAR Dashboard: padeda vertinti, stebėti ir didinti kiekvieno darbuotojo galimybes priimti pokyčius bei prisidėti prie jų įgyvendinimo

Norite sužinoti daugiau?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn