Vertybių formulavimas

Vertybių ugdymas prasideda nuo esamos ir būsimos kultūros aprašymo, apibūdinamos pagrindinės norimos vertybės, kuriomis norite remtis ateityje. Į vertybių formulavimą įsitraukia skirtingų lygių darbuotojai, o kartais ir visa organizacija. Tai daroma interviu, fokus grupių diskusijos ir forumo pagalba. Vertybės yra aprašomos per elgesį, kad kiekvienas žmogus galėtų susieti save su jomis, ir jausti, kad yra organizacijos dalis.

Paklausk savęs:

  • Kokios Jūsų pagrindinės vertybės?
  • Kokių vertybių laikosi Jūsų organizacijos vadovai ir kuo gyvena pati organizacija?
  • Ar organizacinės vertybės suformuluotos taip, kad galėtumėte palyginti asmenines vertybes su organizacijos vertybėmis?
  • Ar dabartinės Jūsų organizacijos vertybės palaiko organizacijos misiją ir viziją?
  • Ką reikėtų pakeisti Jūsų organizacinėje kultūroje?
  • Kaip pakeisti organizacinę kultūrą?

Šie klausimai Jums aktualūs? Norite užduoti savo klausimą?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn