360 laipsnių grįžtamasis ryšys iš vadovų ir darbuotojų

360 laipsnių grįžtamasis ryšis iš vadovų ir darbuotojų dažniausiai paruoštas remiantis kompetenicjų modeliais. Apart vertinimo apklausų paruošimo organizacijoms orientuotų modelių, mes taip pat siūlome klientams mūsų tarptautinio partnerio Personal Global produckija: Valdymo Veiksmų profilį (Management Action Profile -MAP) ir Pardavimų Kompetencijų Vertinimo profilį (Sales Competency Assessment profile).

Paklauskite savęs: 

  • Kokia yra situacija su Jūsų vadovų ir specialistų savivoka? Ar jie kartais pervertina arba neįvertina saves?
  • Kaip prašote grįžtamojo ryšio Jūsų organizacijoje?
  • Iš kur žinote, kuriose srityse Jūsų vadybininkai ir specialistai turėtų vystytis?

Šie klausimai Jums aktualūs? Norite užduoti savo klausimą?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn