Organizacinės kultūros vertinimas

Mes atliekame kokybinius tyrimus, kurių tikslas yra įverinti organizacinę kultūrą. Tokiuose tyrimuose dažniausiai naudojami interviu, tikslinių grupių apklausos ir naratyvų (“legendų”) rinkimo metodai. Padedame klientui vizualizuoti ir sukurti ateities viziją, kuri paremtų organizacijos misiją ir tikslus. Vėliau analizuojame pageidautiną organizacinę kultūrą ir padedam klientui suplanuoti ir pasirinkti tinkamiausius būdus paisekti numatytus rezultatus.

Paklauskite savęs:

  • Jei Jūsų paprašytų trimis sakiniais apibūdinti Jūsų įmonėje egzistuojančią organizacinę kultūrą, ar galitumėt tai padaryti per 3 minutes?
  • Kaip manote, kodėl dažnai atrodo, kad skirtingi tos pačios organizacijos padaliniai kalba skirtingomis kalbomis ir nesupranta vieni kitų?
  • Kokia kultūra Jūsų organizacijai padėtų pasiekti užsibrėžtų tikslų?

Šie klausimai Jums aktualūs? Norite užduoti savo klausimą?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn