DiSC vertinimo ir vystymo priemonės - koks yra elgesio stilius Jūsų komandoje?

DiSC® yra modelis, kuris paaiškina žmogaus elgesį. Jis nusako skirtinga elgesio stilių ir pasirinkimus. DiSC akronimas susidaro iš:

DiSC

(Dominuojantis) – vadovaujantis, orientuotas į rezultatus, valingas ir ryžtingas;
i  (Įtakojantis) – bendraujantis, entuziastingas, optimistiškas ir linksmas;
S (Pastovusis) – ramus, prisitaikantis prie aplinkos, kantrus;
C (Analizuojantis) – smulkmeniškas, kruopštus, tikslus ir santūrus;

Vadovai tampa lankstesni kai jie supranta savo elgesio poveikį darbo aplinkai ir kaip tai daro įtaką darbuotojų našumui. Vadovai išmoksta pritaikyti savo elgesį prie skirtingų motyvų, kurie motyvuoja savo žmones. Pardavimų ir klientų aptarnavimo specialistai išmoksta atpažinti skirtingus klientų poreikius, kurie padeda plėtoti pasitikėjimu pagrįstą ryį su klientu.

Komandos pasieks geresnių rezultatų, jei jos supranta savo kolegų skirtingus elgesio stilius. Po dalyvavimo DiSC mokymuose, Jus geriau bendrausite su savo komanda, vertinsite kiekvieno nario stipriąsias savybes ir sumažinsie galimus konfliktus.

 

Populiariausi DiSC profiliai:

  • DiSC Classic 1.0 (15 psl)
  • DiSC Classic 2.0 (23 psl)
  • DiSC Classic 2.0 Plus (59 psl, 6 skirtingi priedai)
  • DiSC Classic komandos vaizdas (Jūsų komandos elgsenos stilių apžvalga)
  • DiSC kultūros profilis (padeda nustatyti dominuojantį DiSC elgsenos stilių ir kultūrą komandoje)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn